Sukladno članku 28. Statuta Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće,

sazivam

 

REDOVNU IZVJEŠTAJNU SKUPŠTINU ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE VALPOVO-BELIŠĆE

 

za SRIJEDU, 27. svibnja 2014. godine u 18:00 sati u hotelu VILLA VALPOVO

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Pozdrav predsjednika

2. Donošenje poslovnika o radu

3. Izbor radnih tijela:

a)      radno predsjedništvo - 3 člana

b)      izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika

c)      verifikacijsko povjerenstvo - 3 člana

4.      Usvajanje zapisnika sa prošlogodišnje Skupštine

5.      Izvješće o radu u 2014.

6.      Financijsko izvješće za 2014.

7.      Izvješće nadzornog odbora

8.      Prijedlog programa rada za 2015.

9.      Prijedlog financijskog plana za 2015.

 

Nakon 10 minutne pauze slijedi Izvanredna Skupština.

 

1. Donošenje Statuta Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće

2. Odluka o prenošenju ovlasti Upravnom odboru o usvajanju prijedloga

    financijskog  plana za slijedeću godinu

3. Riječ gostiju

 

4. Različito  

 

DOKUMENTI ZA SKUPŠTINU ZTKVB 2015.