Izborna SkupštinaZajednice tehičke kulture Osječko-baranjske županije

- mladost na djelu -                 

21. travnja 2015. godine u svečanoj dvorani  Doma tehnike, Trg Jurja Križanića 1 Osijek, održana je Izborna Skupština Zajednice. Obzirom da se radilo i Izbornoj  Skupštini odazvao se velik broj zastupnika od 65 članica Zajednice u radu Skupštine sudjelovalo 45 je zastupnika. Nakon usvajanja Izvješća o radu u 2014. godini, predstavljen je program rada za 2015.  godinu.

Također, zastupnici su usvojili novi Statut Zajednice koji je usuglašen s novim Zakonom o udrugama. Predsjednik Zajednice, g. Ivan Baćani dipl. ing. zahvalio se prisutnim zastupnicima u Skupštini, članovima Izvršnog i Nadzornog odbora na dosadašnjem radu u proteklom mandatnom razdoblju  od 2011. do 2015 godine. U svom oproštajnom govoru Predsjednik je istaknuo da je u ovom mandatnom razdoblju, Zajednica postala prepoznatljiva u društvenoj sredini, s jasno definiranim ciljevima djelovanja na promicanju tehničke kulture. Zajednica je pružala pomoć udrugama tehničke kulture za rad i razvoj. Posebno je podupirala aktivnosti klubova, udruga Centara tehničke kulture i gradskih Zajednica koji se tiču rada s mladima. Stvoreni su uvjeti za napredak i razvoj Zajednice.        

Nakon što je Skupština dala razrješnicu, zastupnicima, Izvršnom i Nadzornom odboru, te Podpredsjedniku i Predsjedniku Zajednice uslijedio je izbor novih tijela . Izabrana su sljedeća tijela zajednice: Upravni obor (9 -članova), Nadzorni odbor (3 člana), Stegovi sud (3-člana) i Likvidator Zajednice (1-član).

Posebnu pozornost izazvao je izbor Predsjednika i dopredsjednika Zajednice. Nakon što je Izvršni odbor proveo proceduru predlaganja, gdje su sve članice Zajednice mogle predložiti svoga predstavnika u Skupštini kao mogućeg kandidata za ove dvije funkcije te predstavljanja kandidata na samoj Skupštini, jednoglasno su izabrani:

Predsjednik Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije je g. Marin Kordić, dipl.pravnik, član Aerokluba, Osijek,  a Dopredsjednik Zajednice g. Goran Kurtović mag.ing.el. član Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće. 

U obraćanju članovima Skupštine, novi Predsjednik je istaknuo da mu je ovim izborom povjerena posebna čast i zadovoljstvo. Posebno s toga što je od ranog djetinjstva počeo posjećivati i uključivati se u rad Doma tehnike. Istaknuo je da je dijete koja ovaj Dom tehnike i Zajednicu smatra svojim drugim domom. Svojim upornim radom, idejama i disciplinom te uz svesrdnu pomoć Dopredsjednika i Tajnika može doprinijeti razvoju i unapređenju Zajednice.     

Ovim izborom Zajednica je dovršila niz promjena gdje su na vodeća mjesta došle mlade snage.  

Tajnik Zajednice:  Ivo Grgić,prof.

Foto:df

Marin Kordić,dipl.pravnik  - Predsjednik ZTK OBŽ 

Goran Kurtović, mag.ing.el. - Dopredsjednik ZTK OBŽ