Završetak svake godine je i vrijeme za zbrajanje rezultata i dodjelu priznanja najboljima. Tako je to bilo 30. prosinca 2013. i u Zajednici tehničke kulture Osječko-baranjske županije na svečanosti dodjele Plaketa i Povelja ZTK OBŽ. 

Najviše priznanje, POVELJA Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije dodjeljena je Draganu Milecu predsjedniku ZTK Valpovo-Belišće, a PLAKETA Zajednice dodjeljena je Društvu kemičara i tehnologa Belišće.

 

Obrazloženje za Povelju: Povelja Zajednice dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim stručnim i društvenim djelovanjem u dužem vremenskom razdoblju (priznanje za životno djelo) dali izuzetan doprinos razvitku tehničke kulture, djelatnosti udruga tehničke kulture odnosno unapređenju djelovanja Zajednice i time značajno pridonijeli promicanju njenog položaja i ugleda. 

DRAGAN MILEC

Dragan Milec je rođen 14.8.1954. godine u mjestu Tiborjanci (Valpovo). Osnovnu školu završio je u Belišću.  Srednju elektrotehničku školu završio u Osijeku, studij elektrotehnike na Visokoj  tehničkoj školi u Mariboru.

Zaposlio se 1978. u Kombinatu Belišće i proveo na različitim stručnim, odgovornim i rukovodećim mjestima punih 27 godina.

Od 2005. godine radi u hotelu Villa Valpovo kao tehnički direktor.

U osnovnoj školi pokazuje sklonosti ka tehničkoj kulturi. Na satovima tehničkog odgoja izrađuje samostalno makete riječnih brodova, mostova, automobila. Od  šestog razreda bavi se radio amaterizmom gdje izrađuje prve upotrebljive radioaparate.

Tijekom srednje škole napreduje u struci i prednjači u elektrotehničkim radionicama.

Nakon studija, zapošljava se u Energetici Belišća d.d. Prolazi sve stupnjeve napredovanja  u struci:od elektro energetičara, samostalnog inženjera, šefa održavanja energetskih postrojenja do rukovoditelja proizvodnje i distribucije električne energije.

Od 1978. godine član je Društva energetičara Belišće, Društva inovatora Belišće, Društva inženjera i tehničara Belišće. Obavljao je  različite funkcije u svim navedenim društvima: od predsjednika, tajnika, i člana izvršnog odbora. Obnašao je  i nekoliko funkcija na višim razinama spomenutih društava. U dva mandata bio je predsjednik Komisije za inovacije tada Radne organizacije Belišće – Bel. Ima više od 20 prijavljenih inovacija. Bavio se pisanjem stručnih članaka iz područja elektrotehnike i napisao nekoliko zapaženih skripata. Predavao elektrotehniku na tečajevima za uklopničare, strojare kotla i strojare turbina.  

Sudionik je Domovinskog obrambenog rata. Tijekom rata, u vremenu radne obveze rukovodio je, u Energetici Belišće,  postrojenjem za proizvodnju i distribuciju električne energije.

Jedan je od prvih zaslužnih što je Valpovština (32.000 stanovnika), unatoč granatiranju grada i strašnom razaranju energetskih postrojenja smještenih na obali  Drave, dakle na samoj crti razgraničenja, sve vrijeme bila opskrbljivana strujom i pitkom vodom.

Od prvih dana je aktivan u Narodnoj tehnici Valpovo, sada Zajednici tehničke kulture Valpovo-Belišće. Na različitim funkcijama, unatrag 30 godina, svojim radom, zalaganjem i organizacijskim sposobnostima obilježio je tehničku kulturu Valpova, Osječko-baranjske županije i šire.

Zadnjih dvanaest godina, obnašam funkciju predsjednika Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće.

Unatrag osam godine obnašam mandat dopredsjednika Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije.

Unatrag četiri godine obnašam mandat dopredsjednika Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Za svoj  rad  i djelovanje u udrugama tehničke kulture dodijeljene su mi  mnogobrojna priznanja i pohvale, a navodimo dvije najznačajnije:

Godišnja nagrada HZTK 2008. godine,

Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić 2009. godine

 

Obrazloženje za Plaketu: Plaketa Zajednice dodjeljuje se pojedincima, pravnim osobama i drugim organizacijskim oblicima za izvanredne rezultate u širenju znanstvenih i tehničkih dostignuća putem popularizacije znanosti i tehnike, osposobljavanja građana za njihovu primjenu i drugih oblika širenja tehničke kulture među stanovništvom.

DRUŠTVO KEMIJSKIH INŽENJERA I TEHNIČARA "DRUŠTVO KEMIČARA I TEHNOLOGA BELIŠĆE"

DKT Belišće je organizacijska cjelina kemičara i tehnologa Belišća, Valpova i njihovih prigradskih naselja. Vertikalno je povezano u Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa sa sjedištem u Zagrebu. Društvo je povezano i u Zajednicu tehničke kulture Valpovo-Belišće kao njen ravnopravan član. Zadaci i cilj Udruge  DKT Belišće okuplja stručnjake kemičare i srodne tehnologe s ciljem zajedničkog druženja, stručnog usavršavanja, posjeta tvornicama, obrazovnim institucijama, izložbama i sajmovima struke i šire, te sličnim udrugama u Zemlji, ali i inozemstvu. Osnovni cilj je ipak promicanje struke i stručno usavršavanje koje se obavlja na vrlo različite načine. Na određene načine pomaže se i mlađim članovima udruge kako bi čim prije nakon obrazovanja svoje znanje uspješnije primjenili u praksi. Suradnja s kolegama iz drugih struka je značajan cilj Udruge. Udruga radi na osnovi Statuta kojega usvaja Skupština DKT, a koji je usklađen sa Statutom Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. DKT ima svoje organe: Izvršni odbor, tajnika, blagajnika, dopredsjednika i predsjednika. Pojedini članovi DKT su članovi Upravnog odbora Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa, te Upravnog odbora Zajednice tehničke kulture Valpovo-Belišće, a i na županijskoj razini u udrugama tehničke kulture.  

Osnivačka skupština je održana 03.03. 1963. godine u konferencijskoj dvorani  Drvno-industrijskog kombinata Belišće, kako se  današnja firma Duropak-Belišće tada zvala. Doneseni su osnovni akti o radu i organizaciji društva.

 Osnivačkoj su skupštini prisustvovali  tada vrlo poznati i priznati belišćanski stručnjaci među kojima ističemo Fausta Lackovića i Dragu Kirasića koji su snažno poduprli osnivanje Društva.

Prvi izabrani organi Društva bili su: 

Izvršni odbor od 3 člana i to:Predsjednik Miroslav Slačanac, tajnik Filip Kljajić i blagajnik Nikola Popović .

Nadzorni odbor:Milan Ličina,Marijan Hrbud i Ivan Dubravić  te zapisničar Terezija Plentaj a zapisnik su ovjerili Marijan Hrbud i Rade Škorić

Osnivačka je skupština održana u t.zv. Konferencijskoj sali Tvornice -Drvno-industrijskog kombinata Belišće

Ocjenjujući čitavo ovo pedesetogodišnje razdoblje može se zaključiti da je cilj postignut kroz vrlo bogat i plodonosan rad Društva. Dio toga ćemo pokušati i ovom svečanom prilikom i iznijeti da se podsjetimo i da ne zaboravimo ono što se lijepo i korisno u Društvu i oko njega događalo.

Imali smo veliku sreću da je u Društvu postojala velika grupa kolega koja je željela raditi za opći interes Društva ali još više u korist naše Firme Kombinata Belišće. Svakako korist su imali i pojedinci jer su se mogli afirmirat i osobno kroz aktivnosti u Društvu.

Rezultat takvih aktivnosti se vidio kroz vrlo intenzivan razvitak Firme, usavršavanje tehnoloških procesa kao i na njihovu povećavanju kvaliteta i proizvodnih kapaciteta

Treba podsjetiti da su na čelu Društva bili uvijek istaknuti pojedinci od kojih je zavisio više ili manje uspješan rad . Spomenut ćemo imena s mogućnošću da sam nekoga nenamjerno izostavio ali da su neki bili predsjednici Društva i nekoliko puta.

Miroslav Slačanac -prvi predsjednik i inicijator njegova osnivanja,  zatim Živko Koralija, Nikola Popović, Ante Klarić, Božica Slaćanac, Milorad Krgović, Senka Teufel, Ivan Bilić, Nikola Talić, Filip Kljajić  i Darko Vrbešić.

Posjedujemo Zapisnik s Osnivačke skupštine kao i prvi račun Br. P7433, od našega stručnog časopisa  od 1.04. 1963 g. koji se tada zvao "Kemjia u industriji". U njemu se vidi da smo se pretplatili na 19 primjeraka časopisa a što je iznosilo 66 500 Din i potpis urednika Miroslava Pintera i tajnika DKT Belišće Filipa Kljajića (časopis je u Belišće stigao 02.04.1963 god.)

Tada i u svijetu nova tehnologija proizvodnje NSSC poluceluloze, ambalažnih papira i kartonske ambalaže bila je relativno nova a to znači suvremena. Kroz proteklih pola stoljeća to se stalno potvrđivalo u praksi kako našoj tako i svjetskoj.

Naši inženjeri i tehničari stalno su učili i radili a stalni razvitak Firme je bio veliko zadovoljstvo i stalno praktično potvrđivanje struke u živoj praksi. To su uvijek stručnjacima najveća zadovoljstva i radni stimulansi.

Svakako s nama, kemičarima postojala je i vrlo kvalitetna grupa stručnjaka ostalih struka, strojara, električara,ekonomista  ali i političara koji su tada bili vrlo skloni Belišću. To je bilo veliko bogatstvo Belišća.

Uspješan rad  se odvija kroz četiri razvojne faze Firme Belišća.

Nabrojat ćemo samo dio toga velikoga posla.

-izgrađena je tvornica poluceluloze, papira i ambalaže čiju je tehnologiju već u startu trebalo razvijati

-realizirane su četiri razvojne faze Firme

-iz taninskoga drva prešlo se na listače

-razvila se tehnologija prerade otpadnog papira

-smanjivali su se normativi utrošaka sirovina i kemikalija u tehnološkim procesima

-razvili su se proizvodi novih vrsta ambalažnih papira

-kupljena je stara tvornica poluceluloze u Švedskoj koju su naši stručnjaci značajno usavršili

-uvedeno škrobno ljepilo u proizvodnju valovitog kartona

-proizvodnja drvnih briketa

-uvela se tehnologija prerade crnoga luga

-usavršila se tehnologija pitke, kotlovske i tehnološke vode i prerada otpadnih voda 

-počela se proizvoditi spiralna ambalaža itd

Imali smo čitav niz sposobnih stručnjaka koji su bili i entuzijasti i koji nisu žalili slobodnog vremena za edukaciju i prenošenje znanja drugim a da zato nisu tražili ni dobivali adekvatne nagrade i priznanja.

Koliko su samo naši stručnjaci održali stručnih predavanja kako u Zemlji tako i u inozemstvu-bila bi to posebna tema!

Suradnja s HDKI, kolegama iz Osijeka, Borova,Zagreba, Požege, Kutine. Koprivnice te Čepelom-Mađarska itd

Posebno smo ponosni na organizaciju VII Ružičkinih dana, prvim u slobodnoj Hrvatskoj 1993 godine u bizovačkim toplicama. Počasni predsjednik Skupa je  bio naš nobelovac Vladimir Prelog a njega je zastupao Žarko Dolinar. Bilo je to kulminacija našega života i rada jer nama, belišćanskim kemičarima je povjeren tako delikatan zadatak u vihoru ratnih zbivanja. vrlo smo ga uspješno obavili.

Belišanski su kemičari često bili most suradnje znanstvenih institucija, fakulteta i  gospodarstvenika  preko članova Društva-pojedinaca što je rezultiralo novim spoznajama iz struke i šire.

Naši su članovi bili u mnogim organizacijskim stručnim udrugama  kao članovi organizacijskih, znanstvenih i počasnih odbora istih što je pridonijelo razvoju suradnje u zajedničkom interesu.

U okviru rada Društva izdana su dva stručna udžbenika na kojima su pored autora surađivali mnogi članovi . To je danas jedina  suvremena stručna literatura na našem jeziku koju koriste i pojedini fakulteti.

Mnogi članovi Društva su svojim inovativnim idejama znatno unapređivali postojeću i razvijali novu tehnologiju .

Vrlo je značajna suradnja strukovnih društava Belišća u okviru kojih su kemičari i proširivali svoje ideje i saznanja, družili se, te tako obogaćivali ukupni društveni život Belišća 

Društvo kao cjelina a posebno strukovna udruženja prepoznali su koristan rad DKT Belišća jer su dobivene mnoge nagrade i priznanja kako pojedinaca tako i samoga Društva. Spomenimo samo neke: Priznanja Zajednice tehničke kulture,udruga inovatora,nagrade grada Belišća, nagrade "Faust Vrančić" te nagrade Šumarskoga fakulteta iz Zagreba.

Moramo spomenuti mnoge aktivnosti u okviru rada Društva kao što su zajednički izleti, stručna predavanja, zabave (1971 godina DKT Belišće je održalo prvu zabavu koja je od tada postala i tradicionalna).

Moramo zahvaliti matičnoj firmi Belišću dd. koje je uvijek pomagalo rad Društva ne samo materijalno.

Vrlo sam osobno sretan što sam doživio i preživio svih tih 50 godina života i rada našega Društva i vrlo sam ponosan da sam bio njegov dugogodišnji  ali i počasni član.

Hvala svima koji su na bilo koji način radili ,surađivali ili podupirali rad Društva. mnogih danas među živima nažalost više nema-nemojmo oh zaboraviti!.

 

Predsjednik DKT Belišće, Darko Vrbešić i

Počasni član DKT Belišće, Filip Kljajić